Mềm Mại

Xóa thanh Tìm kiếm của Google khỏi Màn hình chủ của Android

Tại sao lại xóa thanh tìm kiếm của Google khỏi Màn hình chủ của Android? Google tìm cách quảng bá các dịch vụ của mình thông qua Android theo bất kỳ cách nào có thể. Thanh tìm kiếm của Google

ĐọC Thêm
Mềm Mại

Khắc phục sự cố thông báo Gmail không hoạt động trên Android

Nếu bạn không nhận được thông báo gmail trên điện thoại của mình thì đừng lo lắng vì đây là một vấn đề phổ biến. Cho phép sửa lỗi thông báo Gmail không hoạt động trên Android

ĐọC Thêm

Đề XuấT

Bài ViếT Phổ BiếN