Trải nghiệm bảng tạm được hỗ trợ bởi đám mây được giới thiệu trên bản cập nhật Windows 10 tháng 10 năm 2018

Trải nghiệm khay nhớ tạm được hỗ trợ bởi đám mây mới, được giới thiệu trên bản cập nhật Windows 10 tháng 10 năm 2018, Hãy cùng xem trải nghiệm khay nhớ tạm mới và cách Bật đồng bộ hóa khay nhớ tạm trên các thiết bị