Cập nhật tính năng cho windows 10 phiên bản 21H2 không cài đặt được 0xc1900101 (Solved)

Bản cập nhật Windows 10 tháng 11 năm 2021, phiên bản 21H2 bị lỗi tải xuống hoặc không cài đặt được với các lỗi khác nhau? Chạy trình khắc phục sự cố cập nhật Windows chính thức, Đặt lại cấu phần cập nhật Windows.

Liên kết tải xuống ngoại tuyến các bản cập nhật Windows 10 KB5012599, KB5012591, KB5012647

Bạn muốn cập nhật PC Windows 10 ngoại tuyến? Bài viết này thảo luận về cách Tải xuống và cài đặt Windows Update KB5012599, KB5012591, KB5012647 theo cách thủ công trong Windows 10

Đã phát hành phiên bản cập nhật Window 10 tháng 10 năm 2018, đây là cách tải xuống ngay bây giờ!

Microsoft đã tiết lộ Bản cập nhật Windows 10 tháng 10 năm 2018 hiện có sẵn để tải xuống, đây là Cách cài đặt sớm bằng cách buộc cập nhật Windows, sử dụng Trợ lý cập nhật Windows 10 và Công cụ tạo phương tiện!